Czego się z nami nauczysz na poziomie A1-A2?

Osoba pracująca systematycznie z mini lekcjami języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 posiądzie następujące umiejętności:

 • konstruowania prostych zdań i pytań w języku hiszpańskim;
 • tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych w nieskomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych (przedstawianie się, wyrażanie upodobań, opisywanie osób, przestrzeni i ich cech);
 • odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach (zamawianie dań w restauracji, zakupy w sklepie spożywczym, odzieżowym, obuwniczym, u lekarza, etc.);
 • wyrażania stanów emocjonalnych;
 • formułowania poleceń, próśb, zaproszeń
 • wyrażania intencji i planów dotyczących przyszłości;
 • określania pogody w różnych porach roku;
 • narracji w czasie przeszłym (biografia, opis wydarzeń w dawnych czasach, opis co się wydarzyło wczoraj);
 • przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, zadzwonienia na informacje telefoniczną, zostawienia wiadomości itp.;
 • zgłaszania zaginionego bagażu, formułowania pytań odnośnych odlotów i wylotów itp.;
 • wyrażania opinii.

 

Zakres tematyczny:

 • Narodowości, kraje, zawody, przedmioty, kolory
 • Dom: opis mieszkania, meble, przedmioty
 • Ulica: opis ulicy, środki transportu miejskiego
 • Miasto: opis dzielnic, lokalizacja miejsca, wskazywanie drogi
 • Lotnisko, dworzec: uzyskiwanie informacji dotyczących podróży
 • Rozkład jazdy, godziny pracy i otwarcia sklepów, urzędów itp.
 • Kiosk – pytanie o cenę, kupowanie, płacenie
 • Restauracja, posiłki, produkty spożywcze
 • Czasowniki zwrotne, opis dnia
 • Przymiotniki opisujące osobę
 • Rodzina (nazwy członków rodziny)
 • Zakupy – ubranie i artykuły spożywcze
 • Czasowniki związane ze spędzaniem czasu
 • Spędzanie czasu wolnego/ wakacji, rozrywki
 • Opis pogody, klimatu, pór roku
 • Rozmowa telefoniczna
 • Lekarz (części ciała, choroby, środki zaradcze), stany emocjonalne
 • Dzieciństwo
 • Życie w dawnych czasach
 • Urodziny, spotkania okolicznościowe
 • Lotnisko – słownictwo związane z lotniskiem, oddawaniem bagażu, odbiorem, reklamacją zaginionego bagażu itd.

 

Gramatyka

 • Tworzenie rodzaju żeńskiego i męskiego rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i wskazujących w języku hiszpańskim
 • Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i dzierżawczych
 • Zaimki osobowe w funkcji dopełnienie bliższego
 • Zaimki przeczące, pytające i wybrane zaimki względne
 • Odmiana czasowników III grup koniugacyjnych w czasie teraźniejszym (regularnych i nieregularnych)
 • Gerundio (czas teraźniejszy ciągły)
 • Stopniowanie przymiotników (porównania)
 • Zaimki nieokreślone, wskazujące, dzierżawcze, pytajne
 • Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego
 • Czas przyszły prosty (IR + a + INFINITIVO)
 • Czasy przeszłe (Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto)
 • Łączenie czasów przeszłych

 

Aktywuj konto