Poznaj nas

autorzy-Dorota-Nieto-KuczyńskaDorota Nieto-Kuczyńska – iberystka, stypendystka Królestwa Hiszpanii, stypendystka Hiszpańskiej Agencji Współpracy Zagranicznej, absolwentka Podyplomowej Szkoły Letniej dla Nauczycieli Języka Hiszpańskiego w Madrycie, stypendystka Ośrodka Języków Nowożytnych w Granadzie. W 2000 roku przebywała na Polytechnic University w Hong Kongu, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z podejściem komunikatywnym w nauczaniu języków obcych. Zafascynowana metodą naturalną rozwija ją z powodzeniem we współpracy ze swoim mężem Davidem Nieto-Rasińskim. Opracowany przez nią program nauczania uzyskał w 2010 roku Akredytację Kuratora Oświaty. Związana z nauczaniem języka hiszpańskiego od 2000 roku, obecnie jako metodyk specjalizuje się w szkoleniu nauczycieli, a także w przygotowywaniu uczniów do egzaminów DELE i nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym.Autorka podręcznika Arcoíris na poziomie A1-A2. W VI edycji „Kapeluszy Lektora” (2012/2013) organizowanych przez PASE opracowała i prowadziła warsztat pt.: „ INTEGRACJA, INTERAKCJA, AKCJA – czyli jak scalić grupę poprzez zabawę”.

Dorota Nieto-Kuczyńska – licenciada en filología hispánica, becaria del Reino de España, becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, becaria del Centro de Lenguas Modernas de Granada. Participó en el curso para Profesionales del Español de la Escuela de Verano de Madrid. En el año 2000 conoció por primera vez el enfoque comunicativo durante su estancia en la Polytechnic University de Hong Kong. Partidiaria del método natural, lo desarrolla con éxito en la enseñanza del español junto con su marido David Nieto-Rasiński. Su programa de enseñanza obtuvo en el año 2010 la Acreditación de la Delegación del Ministerio de Educación para Baja Silesia.

Desde el año 2000 se dedica a la enseñanza de español. Actualmente como responsable de metodología se especializa en la formación de profesores, en la preparación de estudiantes para exámenes DELE y en la enseñanza de
español a niños en edad preescolar. Colabora de forma activa con la Asociación Polaca para la Calidad de la Enseñanza de Lenguas Modernas PASE. Autora del método Arcoíris para el nivel A1-A2. Durante la VI edición de „Kapelusze Lektora” (Sombreros del profesor) (2012/2013) organizados por la Asociación Polaca Para la Calidad de la Enseñanza PASE preparó y llevó a cabo el taller metodológico “INTEGRACIÓN, INTERACCIÓN, ACCIÓN – ¿cómo integrar al grupo mediante el juego”.

autorzy-Dawid-Nieto-RasinskiDavid Eduardo Nieto-Rasiński – doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu studiów podyplomowych European Masters in Translation Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych dla tłumaczy Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor podręcznika Arcoíris na poziomie A1-A2. Posiada wieloletnią praktykę w nauczaniu j.hiszpańskiego, przede wszystkim na kursach języka hiszpańskiego biznesowego i prawniczego oraz w szkoleniu nauczycieli z zastosowania podejścia komunikatywnego w nauczaniu hiszpańskiego. Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego.

David Eduardo Nieto-Rasiński – doctor en Ciencias Humanas, profesor de estudios de postgrado para intérpretes y traductores de la Cátedra UNESCO de la Universidad Jagellónica de Cracovia dentro del programa European Masters in Translation de la Comisión Europea. Profesor de postgrado en el Instituto de Filología Románica de la Universidad de Wroclaw. Coautor del método Arcoíris para el nivel A1-A2. Posee una amplia experiencia en la formación de profesores y en la enseñanza de español, en especial español de negocios y español jurídico.

Colabora de forma activa con la Asociación Polaca para la Calidad de la Enseñanza de Lenguas Modernas PASE. Traductor jurado de idioma español.

autorzy_Mar_HerreroMar Herrero-Pleite –Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika i Lingwistyka na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Zajmuje się nauczaniem języka hiszpańskiego od 2007 roku. Uczyła imigrantów współpracując z hiszpańskimi organizacjami pozarządowymi, w latach 2008-2011 w Niemczech prowadziła kursy dla dorosłych w prywatnych szkołach językowych, a także uczyła dzieci oraz młodzież w szkołach podstawowych
i średnich. Egzaminatorka DELE. Obecnie pracuje w Polsce jako lektor języka hiszpańskiego i uczy stosując podejście komunikatywne na wszystkich poziomach zaawansowania. W Arcoíris odpowiedzialna za korektę tekstów, konsultację językowo-kulturową, opracowanie klucza i wybranych ćwiczeń.

Mar Herrero Pleite – licenciada en Pedagogía y Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2007 se dedica a la enseñanza de español como lengua extranjera, primero en España como profesora a inmigrantes en cooperación con distintas ONGs y más tarde como profesora de español en escuelas públicas y privadas en Alemania.
Examinadora DELE. Actualmente trabaja en Polonia como profesora de ELE aplicando el enfoque comunicativo en
todos los niveles. En el método Arcoíris es responsable de la elaboración de pasatiempos, algunos ejercicios, soluciones, consulta cultural y lingüística y corrección de textos.

MiniLekcje.pl to doskonała platforma, dzięki której nauka języka hiszpańskiego staje się łatwa i przyjemna. Lekcje hiszpańskiego online to wspaniałe miejsce dla samouka uczącego się języka hiszpańskiego.

Serdecznie zapraszamy.