Zalety mini lekcji – hiszpański dla samouków

MiniLekcje języka hiszpańskiego, zostały opracowane przez praktyków, filologów uczących hiszpańskiego, dzięki czemu materiał jest ciekawy, a poruszane zagadnienia naprawdę potrzebne w nauce hiszpańskiego;

 • mini lekcje zostały przygotowane przez Polaków we współpracy z hiszpańskimi nauczycielami, co nadaje im logikę przyswajalności języka obcego bliską Polakom, podkreśla tematy gramatyczne, które Polakom sprawiają trudność, uwypukla zagadnienia gramatyczne, których nie ma w naszym ojczystym języku, wprowadza porządek w naukę hiszpańskiego i przez to czyni ten język bardziej przystępnym.
 • mini lekcje do nauki języka hiszpańskiego są ze sobą logicznie powiązane, regularnie wraca się do słownictwa wprowadzonego wcześniej aby je przypominać i utrwalać używając go w nowych kontekstach;
 • mini lekcje są ilustrowane co bardzo podnosi walory estetyczne i powoduje,że ma się większą chęć zajrzenia do tych materiałów;
 • w lekcjach hiszpańskiego online, ilustracje są przemyślane, pojawiają się na obrazkach tylko rzeczy potrzebne służące nauce, zapamiętywaniu nowego słownictwa, formułowaniu coraz bardziej skomplikowanych pytań itp.;
 • mini lekcje do nauki hiszpańskiego są wzbogacone tekstami, które nie zaskakują uczącego się. Zawsze wcześniej wprowadzone jest słownictwo, które potem jest użyte w tekście i osoba ucząca się odczuwa satysfakcję ze swoich postępów;
 • mini lekcje języka hiszpańskiego zawierają bardzo dużą ilość najróżniejszych ćwiczeń gramatycznych aby usystematyzować i ugruntować nabytą wiedzę;
 • wszystkie mini lekcje przetłumaczone są na język polski oraz wzbogacone są komentarzami z gramatyki po polsku dzięki czemu osoba ucząca się samodzielnie rozumie użycie wprowadzanych konstrukcji gramatycznych;
 • bardzo dużą zaletą mini lekcji języka hiszpańskiego jest możliwość odsłuchiwanie nagrań (płyta CD), które dają jedyną szansę osobie uczącej się samodzielnie do rozwoju również w innych sprawności językowych aniżeli tylko czytanie i pisanie;
 • nagrania uczą poprawnej wymowy języka hiszpańskiego, intonacji i rozumienia ze słuchu rozmów prowadzonych w kontekstach poznanej uprzednio tematyki;
 • dialogi i audycje nagrane są przez 5 różnych rodowitych mówców z Hiszpanii i Ameryki Południowej co poprawia umiejętność rozróżniania akcentów i rozumienia odmiennych sposobów wymawiania wyrazów;
 • na koniec każdego tematu osoba ucząca się dostaje w formie kolejnej mini lekcji podsumowanie słownictwa, wyrażeń i form gramatycznych jakie powinien był przyswoić, ciekawostki z zakresu kultury iberoamerykańskiej przygotowane na poziomie zrozumiałym dla ucznia oraz jedną stronę ćwiczeń z odpowiedziami, które sprawdzają nabyte umiejętności z danego tematu;
 • dodatkowym wsparciem ze strony Przystanek EDU jest periodyczny dostęp do testów, które weryfikują kilka miesięcy samodzielnej pracy i dają wskazówki co należy poprawić, do jakich tematów osoba ucząca się powinna wrócić, aby postępy były jeszcze bardziej efektywne.
 • mini lekcje to doskonałe narzędzie dla nauki języka hiszpańskiego przez samouków oraz wszystkich poszukujących dodatkowego wsparcia w nauce języka języka hiszpańskiego.

 

Aktywuj konto